INFORMACJE O STOWARZYSZENIU


Zarząd Stowarzyszenia

 • Przewodniczący: Lidia Kalecińska
 • Z-ca przewodniczącego: Krzysztof Urbaniak
 • Skarbnik: Anna Marchwiarz
 • Sekretarz: Ewa Matyszkowicz

W skład zarządu wchodzą również z głosem doradczym proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu oraz aktualnie zatrudniony organista.

Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca: Zofia Tomsia
 • Członek Komisji: Anna Taborek
 • Członek Komisji: Janusz Dutkiewicz

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu powstało w 2005 roku z inicjatywy miłośników i znawców piękna olkuskich organów. Świadomość szczególnej wartości historycznej i kulturowej instrumentu wywołuje troskę i chęć zachowania tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Stąd głównym celem stowarzyszenia stała się szeroko rozumiana opieka nad organami, a w szczególności doprowadzenie instrumentu do stanu jego dawnej świetności.

Stowarzyszenie promując olkuskie organy realizuje cele:

 • organizuje koncerty organowe, korzystając ze szczególnej pomocy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu
 • współpracuje z jednostkami kultury, organizacjami pozarządowymi, i innymi, których wkład w promocję olkuskiego instrumentu jest istotny
 • organizuje wyjazdy studyjne
 • angażuje się w promocję i popularyzację wiedzy o organach Hansa Hummla poprzez organizację konferencji, spotkań, wydawanie materiałów popularyzatorskich i eksperckich
 • pozyskiwanie funduszy na rzecz renowacji organów